Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Alla mina foton som jag lägger upp på denna sida och även på andra sidor är det
jag som äger och bestämmer över. Det är alltså förbjudet att kopiera mina bilder
enligt lag (1960:729). Vill du använda dig av mina bilder så får du kontakta mig
via e-post "info@andreasfoto.nu". Så får vi komma överens om ett pris!

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19600729.HTM